Cocon Conflictbemiddeling | Geschiedenis

Mediation

Wat is Mediation?

Mediation is een methode om conflicten op te lossen, waarbij partijen de gelegenheid nemen zelf, in samenspraak met elkaar, een oplossing voor hun conflict te vinden. Zij bepalen zelf de agenda, het tempo en hoe de uiteindelijke beslissing eruit komt te zien.Dit in tegenspraak tot vormen van conflictbemiddeling waarbij een derde een besluit neemt, zoals bijvoorbeeld rechtzaken of arbitragezaken.

Een veelgehoorde klacht over rechtzaken is dat ze lang duren, geldverslindend zijn en de uitkomst ongewis. Dit leidt nogal eens tot de conclusie dat er alleen maar verliezers zijn.

Bij mediation is er geen sprake van twee advocaten, maar van één gezamenlijke, onpartijdige mediator, partijen nemen de tijd die in hun situatie nodig is en de beslissing die genomen wordt, wordt door beiden gedragen. Deze beslissing wordt aan het einde van het mediationtraject vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst waaraan, indien gewenst, een executoriale titel verleend kan worden.

Bijna elk geschil kan via mediation opgelost worden, maar niet elk conflict leent zich voor mediation: Voorwaarde is dat partijen vrijwillig deelnemen, dat ze de ruimte hebben in vrijheid beslissingen te nemen en dat zij zich actief willen inzetten voor het vinden van een gemeenschappelijke oplossing.

Mediation is zeer zeker geen therapie, maar tijdens het mediationtraject moeten partijen wel met elkaar in gesprek. Als het hen uiteindelijk lukt een gezamenlijke oplossing te vinden, heeft de tevredenheid hierover vaak een positief effect op de onderlinge relatie. Vooral in geschillen waarbij men elkaar nog regelmatig tegenkomt, binnen de familie, in een bedrijf, als buren en zeker als gezamenlijke ouders, is het heel fijn als de verhoudingen genormaliseerd zijn en mensen weer samen door één deur kunnen.

Betrouwbaarheid

Mediator is op dit moment nog geen beschermde titel, zodat iedereen zich mediator mag noemen. Wel bestaan er kwaliteitskeurmerken, die garanties geven over de professionaliteit van de mediator. Wanneer u kiest voor mediation, is het belangrijk op dit keurmerk te letten. Er zijn in mediation gespecialiseerde ondernemingen die bijvoorbeeld bemiddelen bij echtscheiding, zonder één professionele mediator in dienst en zogenaamde beroepsverenigingen die geen enkele voorwaarde stellen aan opleiding van hun leden.

Wij werken volgens de regels van de MfN. U kunt hier het Mediationregelement van de MfN en de Gedragsregels vinden.

Tarief

Ons tarief bedraagt € 150 per uur, inclusief BTW (€ 124 excl.). Over het algemeen worden bij mediation de kosten gelijkelijk gedeeld door partijen, waarmee hun gelijkwaardigheid onderstreept wordt. Wanneer u een andere kostenverdeling overeen komt, bijvoorbeeld in een werkgever/werknemer situatie, staat u dat uiteraard helemaal vrij.Sommige rechtsbijstandsverzekeringen vergoeden de kosten van mediation.

×

Contact


Cocon Conflictbemiddeling: advies, belangenbehartiging en mediation in Drenthe. Hebt u een vraag of opmerking voor ons? Laat het ons weten! Schrijf hieronder uw bericht of bel ons op het onderstaand nummer.